Helt siden 1991 har Stik-Elektro tilbudt sine tjenester.

Om Stik-Elektro

Stik-Elektro AS tilbyr alt som inngår i elektrofaget – fra prosjektering til ferdige installasjoner. Alt fra utvendige løsninger til innvendige arbeider i næringsbygg, offentlige prosjekter og boliger. Våre profesjonelle ingeniører har lang og bred erfaring fra alle typer prosjekter.

Selskapet startet opp i Estland i 1991 og i Finland i 2010. I begge markedene har vi oppnådd sterke posisjoner.

Nå starter vi opp også i Norge – med norsk selskap, norske sertifikater, kunnskaper om det norske markedet og med langsiktige strategier.

Stik-Elektro tilbyr et vidt spekter av tjenester – fra automasjon og svakstrøm til høyspenningprosjekter. Vi utfører elektriske arbeider i såvel nybygg som renoveringsprosjekter, i såvel mindre, „enkle“ prosjekter som store og mer kompliserte.

Våre sterke sider er blant andre omfattende fleksibilitet, stor pålitelighet, høy leveringsdyktighet i forhold til avtalt framdriftsplan, sterkt fokus på kvalitet og en aktiv tilstedeværelse for våre kunder gjennom hele prosessen, også i hele garantitiden. Vår forretningsmodell er meget bærekraftig.

I Stik-Elektro sin organisasjon har vi et sterkt ønske om å tilfredsstille kundenes behov gjennom vårt høye servicenivå. Vi har utallige eksempler på fornøyde kunder som har kommet igjen og igjen for å samarbeide om nye prosjekter.

Meie kontaktid