AS Stik-Elekterillä on kokemus sähkötöiden alalta vuodesta 1991 alkaen.

Insinööritekniset ratkaisut

AS Stik-Elekter tarjoaa pitkäaikaisen kokemuksensa perusteella muiden palvelujen lisäksi myös sähköasennuksen suunnittelun asiantuntijatarkastusta ja omistajavalvontaa.

SÄHKÖASENNUSPROJEKTIEN ASIANTUNTIJATARKASTUS

AS Stik-Elekterillä on oikeus sähköasennusten suunnittelun asiantuntijatarkastuksen suorittamiseen ja olemme lain vaatimuksia noudattaen merkitty taloustoiminan rekisteriin. Sähköasennuksen suunnittelulle on tehtävä asiantuntijatarkastus, mikäli kyseessä on ensimmäisen tai toisen luokan sähköasennus, jonka päävirtakytkimen nimellisvirta ylittää 250 ampeeria. Päävirtakytkimen nimellisvirrasta riippumatta on asiantuntijatarkastus suoritettava myös silloin kun haetaan rahoitusta erilaisista Euroopan Unionin rahastoista.

SÄHKÖTÖIDEN VALVONTA (omistajavalvonta)

Lain mukaan on rakennuksen omistajan ennen rakennustöiden aloittamista määrättävä omistajavalvonnan suorittaja. Omistajavalvonta on suoritettava rakennuksen rakentamisen alusta käyttöluvan myöntämiseen saakka. AS Stik-Elekterillä on oikeus rakennuksessa tehtävien sähkötöiden omistajavalvonnan suorittamiseen.

AS Stik-Elekter tarjoaa neuvontaa sähköä koskevissa kysymyksissä, auttaa sähkötöiden suunnittelussa, tarvittavien asiakirjojen laatimisessa, sähkötöiden hinnan laskemisessa jms.

Yhteystiedot