AS Stik-Elekterillä on kokemus sähkötöiden alalta vuodesta 1991 alkaen.

Sähköasennuksen varmennustarkastus ja mittaukset

Yhteistyössä Viron hyväksyntälaitoksen hyväksytyn A-luokan tarkastuslaitoksen OÜ Siivert Elektrikontrollin kanssa suoritamme sähköasennusten varmennustarkastusta.

Sähköasennusten luokitus:

  • Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat korkean riskin asennukset, esimerkiksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä olevat tai sitä sisältävät asennukset (huoltoasemat), vaarallinen kohde, johon littyy suuronnettomuuden riski, sairaalat ja terveyslaitokset, joissa saatetaan käyttää sähköisiä verkkojännitteisiä lääketieteellisiä laitteita, joiden osat ovat käytön aikana kontaktissa potilaaseen.
  • Toisen luokan muodostavat yli 35 A päävirtakytkimellä matalajänniteasennukset (liike- ja toimistorakennukset, teollisuusrakennukset jms); majoituslaitosten sähköasennukset, kahden tai useamman asunnon talojen asunnonomistajien yhteiskäytössä olevat sähköasennukset ja kaikki korkeajänniteasennukset (esimerkiksi sähköasemat).
  • Kolmanteen luokkaan kuuluu sähköasennus, jonka päävirtakytkimen nimellisvirta on alle 35 A ja joka ei kuulu ensimmäiseen eikä toiseen luokkaan.
Meie kontaktid