Elektritööd oma ala
ekspertidelt aastast 1991

Insenertehnilised teenused

AS Stik-Elekter pakkub oma pikaajalise kogemuste toel ka muude teenuste kõrval elektripaigaldise projekti ekspertiisi ja omaniku järelvalvet.

ELEKTRIPAIGALDISPROJEKTIDE EKSPERTIIS

AS Stik-Elekter omab elektripaigaldiste ekspertiiside tegemise õigust ja majandustegevuse registri registreeringut, mis on seadusandlusest tulenev nõue antud tegevuse teostamiseks. Elektripaigaldise projekti ekspertiisi kohustus on esimese liigi ja sellise teise liigi mittetüüpse elektripaigaldisel, mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit. Vaatamata peakaitsme suurusele on tihti projekti ekspertiisi läbimise nõue ka siis, kui taotletakse rahalisi vahendeid Euroopa Liidu erinevatest fondidest.

Loe lisaks: http://www.tja.ee/elektripaigaldise-tehniline-kontroll/

ELEKTRITÖÖDE JÄRELEVALVE (omaniku järelevalve)

Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab ehitise omanik enne ehitustööde alustamist määrama omanikujärelevalve tegija. Omanikujärelevalvet tuleb teha ehitise ehitamise alustamisest kuni kasutusloa saamiseni. AS Stik-Elekter omab õigust teostada omanikujärelevalvet ehitistes teostavate elektritööde üle.

Lisaks AS annab Stik-Elekter erinevaid konsultatsioone elektriga seonduvates küsimustes, aitab planeerida elektritöid, ette valmistada vajalikku dokumentatsiooni, arvutada elektritööde maksumust jpm.

Meie kontaktid