Elektritööd oma ala
ekspertidelt aastast 1991

Elektripaigaldiste tehniline kontroll ja mõõtmised

Koostöös OÜ Siivert Elektrikontrolliga, kes on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud A-tüüpi inspekteerimisorgan, teostame elektripaigaldistes tehnilist kontrolli.

Elektripaigaldiste liigitus:

 • Esimese liigi moodustavad nn kõrgendatud ohutasemega paigaldised, nagu näiteks plahvatusohutsoonis või seda sisaldavad elektripaigaldised (näiteks tanklad), suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlik objekt ning haiglad ja meditsiiniruumid, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.
 • Teise liigi moodustavad üle 35 A peakaitsmega madalpinge-elektripaigaldised (äri- ja büroohooned, tööstushooned jne); majutushoonete elektripaigaldised, enama kui kahe korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevad elektripaigaldised ja kõik kõrgepingeelektripaigaldised (näiteks alajaamad).
 • Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.

Korraline audit on perioodiline st. kontrolli tuleb teatava aja tagant uuesti teha (rajatised, mis on ehitatud peale 2000 aastat):

 1. esimese liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
 2. teise liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul;
 3. kolmanda liigi elektripaigaldistes kord viieteistkümne aasta jooksul.

LOE LISAKS: http://www.tja.ee/elektripaigaldise-tehniline-kontroll/

Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll

 1. tellimus-garantiikiri (Blankett 1 ALLALAETAV FAIL) kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks;
 2. elektripaigaldise projekti ja/või teostusjoonised;
 3. elektripaigaldise võrgu- ja elektrilepingu või tehniliste tingimuste koopia või liitumispunkti või ühenduspunkti määratleva dokumendi koopia;
 4. Käidukorraldaja andmed;
 5. elektripaigaldise ehitaja deklaratsioon (Deklaratsiooni blankett);
 6. akrediteeritud labori poolt teostatud elektripaigaldise kontrollmõõtmiste protokollid.

Korraline tehniline kontroll

 1. tellimus-garantiikiri (Blankett 2 ALLALAETAV FAIL);
 2. Andmed käidukorraldaja;
 3. elektripaigaldise hoolduskava;
 4. varasemalt teostatud auditi/tehnilise kontrolli andmed
 5. elektripaigaldise võrgu- ja elektrilepingu või tehniliste tingimuste koopia;
 6. elektripaigaldise tegelikkusele vastavad skeemid, joonised;
 7. akrediteeritud labori poolt teostatud elektripaigaldise kontrollmõõtmiste protokollid.

Erakorraline tehniline kontroll

Erakorraline tehniline kontroll teostatakse, kui käidukorraldaja peab seda elektripaigaldise ohutuse tagamiseks vajalikuks või riikliku järelevalve teostaja põhjendatud nõudel.

Meie kontaktid