Elektritööd oma ala
ekspertidelt aastast 1991

Elektripaigaldiste tehniline kontroll ja mõõtmised

Koostöös OÜ Siivert Elektrikontrolliga, kes on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud C-tüüpi inspekteerimisorgan, teostame elektripaigaldistes tehnilist kontrolli.

Elektripaigaldiste liigitus:

  • Esimese liigi moodustavad nn kõrgendatud ohutasemega paigaldised, nagu näiteks plahvatusohutsoonis või seda sisaldavad elektripaigaldised (näiteks tanklad), suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlik objekt ning haiglad ja meditsiiniruumid, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.
  • Teise liigi moodustavad üle 35 A peakaitsmega madalpinge-elektripaigaldised (äri- ja büroohooned, tööstushooned jne); majutushoonete elektripaigaldised, enama kui kahe korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevad elektripaigaldised ja kõik kõrgepingeelektripaigaldised (näiteks alajaamad).
  • Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.

Korraline audit on perioodiline st. kontrolli tuleb uuesti teostada:

  1. esimese liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
  2. teise liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul (elektripaigaldis, mis on välja ehitatud pärast 2000. aastat);
  3. teise liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul ( elektripaigaldis, mis on ehitatud enne 2000. aastat
  4. kolmanda liigi elektripaigaldistes kord viieteist aasta jooksul

Tellimus elektripaigaldise auditi tellimiseks kliki siia

Meie kontaktid