Elektritööd oma ala
ekspertidelt aastast 1991

Elektripaigaldustööd nii sees kui ka väljas

AS Stik-Elekter teostab elektripaigaldustöid siseruumides, kui ka välitingimustes. Peamiselt teostame tugevvoolupaigaldustöid. Koostöös usaldusväärsete partneritega pakume ka kõiki nõrkvoolutöid ja automaatikaga seonduvat. Teostame nii uute kui ka renoveeritavate objektide elektripaigaldustöid Eestis ja Soomes. Kõik vajalikud registreeringud Soomes töötamiseks on olemas.

AS Stik-Elekter teostab peamiselt töid järgmistel rajatistel:

  • Siseelektripaigaldised: büroohooned, korruselamud, tööstus- ja logistikahooned, õppehooned, lasteasutused, eramud.
  • Välielektripaigaldised: tänavavalgustus, siderajatised, elamurajoonide elektrivarustus, kuni 20kV elektrivõrgud, alajaamad.
Meie kontaktid