Elektritööd oma ala
ekspertidelt aastast 1991

Elektripaigaldise käidu- ja hooldusteenus

AS Stik-Elekter omab kõiki käidutööde tegemiseks vajalikke seadusest tulenevaid akrediteeringuid. Kuna käiduteenus on oma olemuselt väga laia ulatuslik kujuneb ka meie pakutav teenus vastavalt klientide vajadusele ja kokkulepetele.

Elektripaigaldise käidu- ja hooldusteenusega pakume järgmisi tegevusi:

  • Käidukava koostamine
  • Regulaarne objekti elektripaigaldiste kontroll
  • Kilpide ülevaatus, kaabelduse seisukorra hindamine
  • Valgustite kontroll ja korrastamine
  • Rikete kõrvaldamine

2017 aasta seisuga on meie klientideks

  • Eesti Pandipakend
  • Tabasalu Ühisgümnaasium
  • HC Betoon
  • Alexela tanklad
Meie kontaktid