Elektritööd oma ala
ekspertidelt aastast 1991

Sise- kui ka väliselektripaigaldiste projektide teostamine

Juba AS Stik-Elekter loomisest alates on tegeletud ettevõttes ka erinevate projekteerimislahenduste väljatöötamisega. Alguses toimus see erinevate ehitustööde ühe osana ning hiljem on alustanud juba eraldi siselahenduste projekteerija. Peale selle on juurde lisandunud ka eraldi väliselektripaigaldiste projekteerimine ning erinevate siderajatiste projekteerimine.

Käesolevaks ajaks on moodustatud eraldi AS Stik-Elekter projekteerimise üksus, mille eraldiseisvad spetsialistid koos oma kogemuste ja pädevusalaste teadmistega moodustavad terviku. Selle tervikliku üksusega teostame Eestis ja Põhjamaades sise- ja välivõrkude projekte, millele tagame kvaliteedi ja oma nägemuste püsimajäämise. Pikaajalise usaldusliku suhtlemise tulemusel oleme saavutanud mitmete tellijatega järjepidava tagasipöördumise erinevate tellimustööde teostamiseks.

Peale insener-tehniliste lahenduste välja töötamise tegelevad üksuse liikmed karjääri alustavate noorte välja õpetamisega, kelles on indu pakkuda koos meiega konkurentsi ja innovaatilisi projektlahendusi üle maailma.

AS Stik-Elekter projekteerimise üksus omab pädevust erinevate projekteerimistööde läbiviimisel:

  • Siseelektripaigaldised: büroohooned, korruselamud, tööstus- ja logistikahooned, õppehooned, lasteasutused, eramud.
  • Välielektripaigaldised: erinevad liitumisprojektid, elamurajoonide elektrivarustus, kuni 20kV elektrivõrgud, alajaamad, tänavavalgustus.
  • Siderajatised: sidekanalisatsioon, sidekaablite lahendused, mobiilimastid.
  • Koostöös partneritega teostame ka nõrkvoolusüsteemide projekte: tuletõrjesüsteemid, signalisatsiooni- ja valvesüsteemid, helindus jms.
Meie kontaktid